Сергій МАЗУР: «Високий статус міста новий етап розвитку Балтської ОТГ та величезний обсяг відповідальності»

4 ЛЮТОГО наше місто сколих­нула новина: Верховна Рада України ухвалила постанову «Про віднесення міста Балта Балтського району Одеської об-ласті до категорії міст обласного значення» Згідно з документом, місто Балта віднесено до категорії мі­ст обласного значення. МазурВідпо­відний проект постанови зареє­стровано за №3183. Здійснило­ся те, у що не вірили ярі опонен­ти, які, не приховуючи емоцій, закидали на адресу міського голови Сергія Мазура: «Це всьо­го лише піар!» Звісно, і тепер не обійшлося без долі скептициз­му, але в більшості своїй балтя- ни з задоволенням сприйняли цю новину.

Поки що достеменно не відо­мо, які зміни очікують на нас, жителів міста обласного зна­чення, але те, що вони будуть, – ніхто не сумнівається. Як і в тому, що міський голова дотри­мав свого слова. «Так, – перша і, можливо, голо­вна обіцянка перед балтянами виконана, – каже Сергій Мазур. – Спілкуючись з людьми напе­редодні виборів, я обіцяв, що ми дійдемо до логічного, позитив­ного завершення у цьому пита­нні. Звісно, було не просто, але, завдячуючи допомозі наших од­нодумців, за підтримки грома­ди, ми досягли своєї мети». Кор. Хто саме підтримав Вас та повірив у Балту, як в місто

обласного значення?

Сергій Мазур: – На різних етапах проходження цього непростого, тернистого та, в більшості своїй, політично важливого шляху – різні люди: спочатку депутати Балтсь­кої міської ради, потім – посадовці обласного рівня і найвищого. Екс-голова Одеської обласної ради Михайло Шмушкович повірив у наші прагнення вивести місто на новий рівень розвитку і доклав чимало зусиль, аби з площини проекту ця ідея перейшла на етап отримання правового статусу. Підтримали також депутати Вер­ховної Ради України і особисто її голова Володимир Гройсман. Він, маючи в минулому досвід роботи на посаді міського голови м. Він­ниці, добре розумів, які можли­вості отримає м. Балта в якості міста обласного значення. До речі, як один із «батьків» децен­тралізації в Україні, Володимир Борисович схвально прийняв і наше рішення щодо створення Балтської міської об’єднаної територіальної громади. За його словами, Балта – лідер серед інших міст країни на шляху де­централізації, а тепер ще й локо­мотив – вважаю, потужності у нас вистачить.

Кор. То що ж дасть нам, балтянам, новий статус міста?

Сергій Мазур: – Першим, як то кажуть, дістаються усі преферен­ції. Мова йде і про гідне фінансу­вання, і певні переваги серед інших районів Одещини. У нас є

можливість зберегти те, що є, і створити нове. Навколо Балти об’єдналися села, вступивши до складу Балтської міської ОТГ. Маємо резерви, маємо план дій, розробляємо стратегію розвитку, дбаємо в першу чергу про освіту, медицину, культуру. В команді Балтської міської ради працюють досвідчені управлінці, кожний відповідає за свою ділянку робо­ти. Зрозуміло, стара система буде переформатована. Але ми чітко бачимо цілі, яких прагнемо до­сягти, і, повірте, досягнемо. Вже проведено зустрічі з працівни­ками освітянської та культурної сфери, медиками, головами мік­рорайонів. Я зустрічаюсь з меш­канцями сіл, визначаю основні

проблеми та вивчаю стан соціаль­них об’єктів. Проводиться інвен­таризація земель, водоймів, шу­каються ефективні шляхи напов­нення бюджету. Деякі речі виво­дяться з тіньової у законну пло­щину.

Ми добре розуміємо весь вантаж відповідальності перед жителями Балтської міської ОТГ, але хочу підкреслити: якщо ми хочемо жити гідно, то й працю­вати давайте разом. Зрозуміло, потрібні час і кошти, і насамперед – бажання. Дива за одну хвилину не буває. Давня мудрість гово­рить: дива робляться власноруч. Додам: кожне диво проходить ва­жкий період підготовки, акумулює зусилля не однієї людини, а спільноти однодумців. А ще воно має вартість, тобто має бути під­кріплене фінансово. Усі скла­дові – інноваційна ідея, команда професіоналів, кошти, обсяг яких здатний забезпечити мас­штаб виконання, – усе це і зу­мовлює кінцевий результат.

Я хочу звернутися до своїх земляків. Шановні балтяни! Дякую вам усім за довіру, за розуміння і бажання працювати разом. Перші кроки вже зроблені. По­переду – копітка праця, яка за підсумком дасть нам в майбут­ньому те, про що ми всі давно мріємо.

Я прихильник прозорої роботи влади, тож впевнений, що всі свої починання, досягнення чи проб­леми ми і надалі систематично висвітлюватимемо в ЗМІ та Інтернет-мережі. Приймаються будь-які зауваження, конкретні пропозиції – ми будуємо зворот­ній зв’язок, і передаємо частину повноважень саме громаді.

2016 рік розпочався для нас успішно, тож маємо надію, що протягом усього року на нас очі­кують добрі новини, цікаві про­екти, вірні друзі. І я особисто в це вірю.

Leave a Reply