БАЛТСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД: ПІДСУМКИ 2020 РОКУ

Під час свого виступу на розширеному засіданні медичної ради керівник Балтського центру ПМСД Станіслав Чорний навів важливі статистичні дані. Публікуємо деякі з них.

Демографія

Народжуваність, на жаль, зменшується. У 2020 році народилося 263 немовляти, що становить 6,6%, що значно менше за попередній рік.

Так у 2019-му  народилося 283 дитини, показник народжуваності становив 7,0%.

Смертність досить висока.  Загальна кількість померлих за 2020 рік становить 776 осіб, показник смертності 19,3%, у 2019  році ця цифра становила 732 особи з показником смертності 18,0%.

Смертність у працездатному віці. Кількість померлих у працездатному віці  зросла з 53 осіб в 2019 році до 96 осіб в 2020 році. Структура причин смертності залишається незмінною, де головними чинниками є серцево-судинні захворювання, новоутворення, травми та отруєння.

Помітна  незначна негативна динаміка по збільшенню смертності від серцево-судинних захворювань з 458 випадків у 2019 році до 490 випадків у 2020 році. Це відбулося на фоні загального збільшення смертності у 2020 році.

Природний приріст

Співвідношення рівня народження та смертності визначає негативну динаміку демографічних процесів та від’ємний природній рух населення, який становить «–12,7» в 2020 році, у порівнянні з 2019 роком «-11,0».

Структура поширеності хвороб

На першому місці в поширеності хвороб є хвороби системи кровообігу – 37,5%.Це, насамперед,  ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба серця, стенокардія. Друге місце в структурі поширеності хвороб займають хвороби дихання – 24,0% ,  третє – хвороби органів травлення – 17,1%.

В структурі первинної захворюваності на першому місці захворюваність на хвороби органів дихання – 49 %, за рахунок більшої настороженості та активного звернення пацієнтів. На другому місці хвороби серцево-судинної системи – 17%. На третьому місці захворювання кістково-м`язової системи – 11%.

Робота сімейних лікарів

До лікарів первинного рівня Центру здійснено 46205 відвідувань, що майже вдвічі менше за попередній рік, в 2019 році ця цифра становила 71174. Значно скоротилися відвідування з профілактичною метою, в той же час збільшилися відвідування з приводу захворювань. Так кількість виданих листків непрацездатності виросла в 2 рази у порівнянні з 2019 роком, це сталося за рахунок пацієнтів, що потребували самоізоляції та лікування від COVID -19.

Робота денного стаціонару

Денний стаціонар Балтського центру ПМСД – 5 складається з 36 ліжок:  11 ліжок у Балтській АЗПСМ та по п`ять в кожній сільській АЗПСМ.

За звітній період у денному стаціонарі було проліковано 2237 осіб. Переважна більшість пролікованих у денному стаціонарі- це люди з захворюваннями серцево-судинної системи, на другому місці хвороби кістково – м’язової системи, на третьому – захворювання органів дихання.

Імунізація.

Незважаючи на карантинні заходи, протягом року вакцинація проводилась відповідно до

державного Календаря щеплень та наявності вакцини.

Охоплення дітей 1-го року життя плановою вакцинацією становить 222 дитини, або 73,5% (було заплановано 303 дитини). Вакцинація дорослого населення АДП-м – відсоток вакцинованих осіб становить 74%, що є гарним показником.

Профілактика

З 1 вересня розпочато роботу по новоствореній базі даних груп підвищеного ризику (ГПР).

Дана база була розроблена власними силами, щоб спрямувати  більше зусиль на огляд та профілактику захворювань людей ще до того, як подібний функціонал створиться на державному рівні (МОЗ).

Серед основних напрямків роботи КПН «Балтський центр ПМСД», керівник  закладу Станіслав Чорний назвав, зокрема, наступне:

Більшу увагу приділяти профілактичній роботі, особливо роботі з групами підвищеного ризику;

Забезпечення рівня вакцинації задекларованого населення не менше 95% від плану по кору;

Продовження роботи з телемедичним обладнанням;

Забезпечення доступної та без черг якісної медичної допомоги за рахунок розширення можливостей медичної інформаційної системи (самостійний запис до лікаря через мережу «Інтернет» після проведення швидкісного інтернету до всіх амбулаторій та медичних пунктів КНП « Балтський центр ПМСД»;

Створення системи мікроклімату (вентилювання, кондиціювання, зовнішні сонцевідбивні екрани на вікна) в кабінетах прийому пацієнтів в АЗПСМ;

Реконструкція першого поверху Балтської АЗПСМ (додатковий зовнішній вхід в районі долікарського кабінету – потреба за досвідом роботи з COVID-19);

Облаштування санітарної кімнати (окремий туалет – потреба за досвідом роботи з COVID-19) на ІІ поверсі в Балтській АЗПСМ;

Ремонт підпірної стіни з боку  вул. Ломоносова, облаштування дитячого майданчика та обмежувального шлагбауму.

Leave a Reply