В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДУЖЕ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТАРОСТІ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ постійного населення Одеської області на 1 січня 2021р. становила 2357,0 тис. осіб, що становить 5,7% усього населення України. За кількістю жителів область займає шосте місце по Україні та поступається тільки місту Києву, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Харківській областям.

Статева структура постійного населення Одеської області характеризується перевагою жінок над чоловіками. Питома вага жінок становила 53%, чоловіків – 47%. На кожну 1000 жінок в регіоні на початок 2021р. у середньому припадав 891 чоловік.
У вікових групах до 39 років за кількісним складом переважають чоловіки. Найбільший цей показник у віковій групі 35-39 років – на 1000 жінок припадало 1128 чоловіків. У віці старше 40 років переважають жінки, і чим старше вікова група, тим більша перевага.
У віковій структурі населення Одеської області 17% становлять особи у віці 0-14 років, 67% – у віці 15-64 роки, 16% – у віці 65 років і старшому.

Населення області поступово «старіє» – молоді стає менше, натомість частка людей старшого віку збільшується. За шкалою ООН, «дуже високий рівень демографічної старості» надається населенню територій, де частка осіб у віці 60 років і старше становить 18% і більше. По Одеській області цей показник становив 22,5%. Середній вік населення регіону становив 40,6 років (у чоловіків – 38,0 років, у жінок – 42,9 років).

Начальник Головного управління статистики
в Одеській області

Людмила КОТВИЦЬКА

Leave a Reply