Одещина може отримати експертну підтримку від Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні»

Проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» проводить конкурсний відбір серед міст та територіальних громад в Одеській області. Надати заявки було запропоно-вано міським головам Ізмаїла, Чорноморська, Рені, Білгород-Дністровська та Балти. Проект співпрацюватиме з містами-парт-нерами для покращення ефек-тивності використання муніци-пальних енергетичних ресурсів. Передбачається, що для цього буде розроб-лено план дій з енергозбереження для кожного міста-учасника на основі енергоаудиту – детального аналізу ситуації щодо використання енергоресурсів.

При цьому експерти будуть розробляти методики моніторингу і перевірки економії енергії, скорочення викидів парникових газів та їх економічну ефективність для тих заходів, які будуть здійснюватися у містах. Плани дій у кожному місті можуть включати заходи з модернізації об’єктів теплопостачання, зменшення втрат тепла, зокрема на об’єктах соціальної сфери та житлових будинків.
Окрім цього міжнародні експерти надаватимуть допомагатимуть у залученні інвестицій на реалізацію заходів, визначених в енергетичних планах.
«Міста або територіальні громади, які переможуть, стануть «флагманами» у розвитку енергетичної безпеки регіону. Адже співпраця з міжнародними партнерами дозволить підвищити фаховий рівень наших спеціалістів як із технічних питань, так і з питань залучення додаткових фінансових ресурсів», – переконаний голова обласної ради Анатолій Урбанський.

Leave a Reply