Реформа Державної пенітенціарної служби України: не тільки покарати, а й допомогти стати на шлях виправлення

Втілення в життя взятого політичного курсу на інтеграцію до Європейського Союзу потребує трансформації та модерні-зації багатьох аспектів державного управління в різних сферах суспільних відносин, вимагає приведення національних норм і правил у відповідність з європейськими та загальновизна-ними міжнародними стандартами будівництва й управління державою. Важливе значення має реформування органів пенітенціарної системи та їх організаційно-правового забезпечення з використанням пози-тивного зарубіжного досвіду вдосконалення й підвищення ефективності діяльності пенітенціарних установ, беззаперечного дотримання прав людини та громадянина й гуманізації кримінально-виконавчого процесу в цілому.
На сьогодні контроль за вико-нанням покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, покладається на кримінально-виконавчу інспекцію Державної криміналь-но-виконавчої лужби. У 2015 році Україна зробила значний прорив – саме у серпні 2015 року вступив у силу Закон України «Про пробацію». Впровадження служ-би пробації в Україні -це не лише крок назустріч європейським стандартам дотримання прав лю-дини, але й значна перспектива «виправити» правопорушника без ув’язнення . Процес пробації в Україні також орієнтований на дослідження причин вчинення злочину та їх вирішення. Наприк-лад, якщо особа здійснила кра-діжку і в результаті досудової пробації з’ясовується ,що особа не працевлаштована та не має засобів для існування,то одним із завдань пробації буде сприяння її працевлаштуванню.
Із впровадженням служби пробації в Балтському районному відділі кримінально-виконавчої інспекції здійснюються заходи ще й за допомогою тісної співпраці з благодійними і громадськими організаціями. Так, за допомогою громадської організації «Черво-ний Хрест», підоблікові засуджені отримують допомогу у вигляді одягу, за допомогою громадської організації «Життя» всі бажаючі отримують безкоштовну юридичну допомогу. Також впровадження служби пробації передбачає значне розширення штату. Якщо раніше в кримінально-виконавчій інспекції здійснювали нагляд та контроль за поведінкою засуджених лише інспектори, то на даний час ще й працює із засудженими психолог та фахівець із питань соціальної роботи з суб’єктами пробації. Засудженим особам надається психологічна допомога та допомога у вирішення соціальних проблем (допомога в отриманні документів, працевлаштуванні, лікуванні). Також проводяться тренінги , заходи на різну тематику, диспути, дискусії, конференції та ін. Все робиться для того, щоб засуджені особи , які переступили щабель закону, зрозуміли свою помилку і в майбутньому не скоювали правопорушень.

  • Інна Сорочинська,
    фахівець з питань соціальної роботи з суб’єктами пробації районного відділу кримінально-виконавчої інспекції.
  • Leave a Reply