Статево-вікова структура населення Одещини у 2019 р.

Чисельність постійного населення Одеської області на 1 січня 2020 р. становила 2366,2 тис. осіб, серед них за статтю переважали жінки – 53%.

У вікових групах до 39 років за кількісним складом переважають чоловіки. Найбільший цей показник у віковій групі 35-39 років – на тисячу жінок припадало 1135 чоловіків. У послідуючих вікових групах співвідношення поступово змінюється у бік зменшення кількості чоловіків.

На кожну тисячу жінок в регіоні у середньому припадав 891 чоловік. Серед міст і районів області цей показник найвищий у Болградському й Тарутинському районах – по 954, найменший – 820 – в Овідіопольському районі.

У віковій структурі населення Одеської області: 17% осіб – у віці 0-14 років, 67,1% – у віці 15-64 роки, 15,9% – у віці 65 років і старшому. У світовій практиці населення територій, в яких кількість осіб у віці 65 років і старше становить 7% і більше від загальної чисельності, вважається «старим».

«Дуже високий рівень демографічної старості» надається населенню територій, де частка осіб у віці 60 років і старше становить 18% і більше. По Одеській області цей показник становив 22,1%.

Середній вік населення області становив 40,4 року (чоловіків – 37,8 року, жінок – 42,7 року).

Людмила КОТВИЦЬКА,
начальник Головного управління статистики в Одеській області.

Leave a Reply