«Трохи пива доньці налила»…

Спільний рейд. Під контролем  неблагополучні сім’ї

 

Все найкраще дітям! Це гасло з минулого сторіччя не втратило своєї актуальності й сьогодні, адже суспільство вже не прикриває гарним вбранням інших гасел свої виразки на тілі. Не секрет, що не тільки соціальний статус, а й небажання деяких батьків після народження дітей взяти собі за труд виконання обо­в’язків щодо їх утримання та виховання, призводить до того, що дорослих через державні допомоги «утримують» власні чада. Аби виявити подібні випа­дки та не допустити нецільо­вого використання виплат на дітей, змусити батьків викону­вати свої прямі обов’язки, працівники відповідних служб райдержадміністрації проводять рейди з виїздом у населені пункти району. Нещодавно спіль­ний з редакцією «ВІ» рейд прохо­див у Немирівському і Перельотах: співробітники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відвідали кілька родин, що перебувають на обліку через неналежне виконання батьками своїх обов’язків.

Нас хвилюють сім’ї, у яких батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки. Це може бути нецільове використання дер­жавної допомоги, втягування неповнолітніх у розпиття спиртних напоїв, незабезпечення елемен­тарних санітарно-побутових умов у будинку, де проживають діти тощо.
Заїхали до однієї з сімей в Немирівському. На подвір’ї чисто. На вірьовці висять випрані пелю­шки: видно, що тут проживає сім’я з немовлятком. Біля собачої бу­дки мирно граються собаченята. Назустріч комісії вийшла усміхне­на молода жінка з дитиною на руках. А далі…

Ідилію благополуччя зруйнувала засаджено, весь бур’янами заріс. Чи дасть результат проведена з жінкою бесіда покаже час та ще (можливо, не одна!) перевірка.

Не знають, як дати ради кош­там, отриманим від держави на утримання дітей і в іншій перелітській сім’ї. Батько ніде не пра­цює, мати народжує дітей одне за одним. В хаті антисанітарія, город теж немає бажання заса­дити. Мати не може пояснити, коли й що саме придбала за державні кошти, отримані на дітей. В таких умовах діти не повинні виховуватись. І знову бесіда з дорослими, яких, очеви­дно, ще їхні батьки нічого не навчили…

Але найбільше вразило немо­влятко, яке міцно спало на бруд­ному матраці без білизни, прик­рите з головою клаптем тюлевої тканини своєрідним захистом від мух, що його обсіли. Це було вже в Бендзарях. Мати-одиначка з п’ятьма дітьми, яких народжува­ла мало не щороку від різних ба­тьків, давно перебуває на обліку у службі. Сім’я проживає в тісному будиночку, у важких умовах. Жінці був наданий шанс виправитись: зробити ремонт, створити хоча б елементарні умови для утриман­ня дітей. Вона частково ним скористалася: поприбирала в хаті, місцями поклеїла шпалери. Надворі двійко дітей старанно вичищали щітками брудний палас. Старша дівчинка хазяй­новито покомандувала матір’ю, аби та піднесла води з криниці: самій зробити це було ще не по силах. З усього видно було, що дівчаткам сподобалось мамине бажання навести порядок у будинку. Оцінила це й комісія, але нагляд за сім’єю й надалі не припинятиметься.

За словами Наталії Герасименко, під контролем служби у справах дітей перебуває близько 130 подібних сімей, які опинили­ся у складних життєвих обстави­нах. Але головним орієнтиром є брудні приміщення та відсут­ність білизни, хоча й це важливо для дітей.

Наша робота спрямована, в першу чергу, на збереження сім’ї. Ми вивчаємо, які виплати сім’я отримує, радимо як краще витрачати гроші, що купувати дітям, як організувати побут. При потребі записуємо й перелік необхідних для дітей харчових продуктів. Є батьки, які прислу­хаються до порад, виправля­ються. Як у багатодітній сім’ї в Бендзарях, яку ми щойно відвідали. При потребі ми знову приїдемо, проконтролюємо. Так поетапно добиватимемось покращення. Але складнощі в тому, що на всі такі сім’ї пра­цівників служби спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не вистачає. Тому не рідше одного разу на тиждень проводимо такі рейди. Якщо в результаті буде зафіксо­вано нецільове використання допомоги на дітей або невико­нання батьківських обов’язків, маємо право призупиняти дер­жавні виплати.

Під час рейдів протягом сер­пня комісія відвідала понад ЗО неблагополучних сімей в Немирівському та Перельотах (за участі т.в.о. голови рай держадміністрації Ярослава Дідуха), Чернечому, Лісничівці, Мошнягах, Березівці та Обжилому.

Відвідування цих родин відбу­вається регулярно, вживаються відповідні заходи, ведеться роз’яснювальна робота. Іноді доводиться вилучати дітей з таких сімей.

Так, за результатами рейду хлопчика з Березівки забрали від матері, яка пиячить, до інтернатного закладу. Батьки з двох сімей отримали попередження про відповідальність за невико­нання батьківських обов’язків.
Ідилію зруйнувала розмова з головою сімейства, яка проходила емоційно. Він до­волі агресивно сприйняв вимоги начальника служби у справах дітей Наталії Герасименко щодо надання необхідних довідок. А я звернула увагу на хворобливого вигляду немовлятко свідчення того, що не все тут благополучно, як видалося з першого погляду. Наталія Іванівна Герасименко прокоментувала ситуацію:
Сім’я написала заяву про тим­часове (на 6 місяців) влаштування сина до дитячого будинку для того, щоб за цей час придбати житло, навести порядок та забезпечити його всім необхідним. Термін перебування дитини в дитячому будинку закінчився. В сім’ї наро­дилась ще одна дитина за цей період. Та батьки не надали жод­ної належної довідки, яка б під­тверджувала, що вже створені всі умови для повернення дитини в сім’ю. Довелося заїхати до них та попередити про необхідність на­дання таких документів. Але, ба­чите, як батько агресивно сприй­няв наші законні вимоги. Тому у нас є лише два шляхи: отримати законне підтвердження того, що батьки дійсно покращили побуто­ві умови та достатньо матеріаль­но забезпечені для того, щоб заб­рати дитину з дитячого будинку й утримувати її, або позбавляти батьківських прав стосовно цієї дитини.

Друга сім’я, яку відвідала ко­місія, проживає в Перельотах. Про такі говорять: опинилась у скрутних життєвих обставинах. Мати з трьома дітьми перехову­ється від чоловіка, якого звинува­чує у вчиненні насилля щодо неї та старшої доньки. Але й у самої не все благополучно, бо притягу­валась до відповідальності за те, що (за її словами) «трохи пива доньці налила». Ось так, вживан­ня слабоалкогольних напоїв дванадцятирічною дівчинкою вважається справою звичайною! Мати регулярно отримує на дітей державні виплати, але часто використовує їх не за прямим призначенням. Комісія звернула увагу на те, що в будинку немає продуктів харчування, город не засаджено, весь бур’янами заріс. Чи дасть результат проведена з жінкою бесіда – покаже час та ще (можливо, не одна!) перевірка.

Не знають, як дати ради коштам, отриманим від держави на утримання дітей і в іншій перелітській сім’ї. Батько ніде не працює, мати народжує дітей одне за одним. В хаті – антисанітарія, город теж немає бажання засадити. Мати не може пояснити, коли й що саме придбала за державні кошти, отримані на дітей. В таких умовах діти не повинні виховуватись. І знову -бесіда з дорослими, яких, очевидно, ще їхні батьки нічого не навчили…

Але найбільше вразило немовлятко, яке міцно спало на брудному матраці без білизни, прикрите з головою клаптем тюлевої тканини – своєрідним захистом від мух, що його обсіли. Це було вже в Бендзарях. Мати-одиначка з п’ятьма дітьми, яких народжувала мало не щороку від різних батьків, давно перебуває на обліку у службі. Сім’я проживає в тісному будиночку, у важких умовах. Жінці був наданий шанс виправитись: зробити ремонт, створити хоча б елементарні умови для утримання дітей. Вона частково ним скористалася: поприбирала в хаті, місцями поклеїла шпалери. Надворі двійко дітей старанно вичищали щітками брудний палас. Старша дівчинка хазяйновито покомандувала матір’ю, аби та піднесла води з криниці: самій зробити це було ще не по силах. З усього видно було, що дівчаткам сподобалось мамине бажання навести порядок у будинку. Оцінила це й комісія, але нагляд за сім’єю й надалі не припинятиметься.

За словами Наталії Герасименко, під контролем служби у справах дітей перебуває близько 130 подібних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Але головним орієнтиром є брудні приміщення та відсутність білизни, хоча й це важливо для дітей.

– Наша робота спрямована, в першу чергу, на збереження сім’ї. Ми вивчаємо, які виплати сім’я отримує, радимо як краще витрачати гроші, що купувати дітям, як організувати побут. При потребі записуємо й перелік необхідних для дітей харчових продуктів. Є батьки, які прислухаються до порад, виправляються. Як у багатодітній сім’ї в Бендзарях, яку ми щойно відвідали. При потребі ми знову приїдемо, проконтролюємо. Так поетапно добиватимемось покращення. Але складнощі в тому, що на всі такі сім’ї працівників служби спільно з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не вистачає. Тому не рідше одного разу на тиждень проводимо такі рейди. Якщо в результаті буде зафіксовано нецільове використання допомоги на дітей або невиконання батьківських обов’язків, маємо право призупиняти державні виплати.

Під час рейдів протягом серпня комісія відвідала понад ЗО неблагополучних сімей в Немирівськомута Перельотах (за участі т.в.о. голови рай-держадміністрації Ярослава Дідуха), Чернечому, Лісничівці, Мошнягах, Березівці та Обжилому.

Відвідування цих родин відбувається регулярно, вживаються відповідні заходи, ведеться роз’яснювальна робота. Іноді доводиться вилучати дітей з таких сімей.

Так, за результатами рейду хлопчика з Березівки забрали від матері, яка пиячить, до інтернатного закладу. Батьки з двох сімей отримали попередження про відповідальність за невиконання батьківських обов’язків.

Людмила КАЛІНІНА.

Leave a Reply